Ferskvann Fiske

De vanligste fiskearter i ferskvann er ørret, røye.
Da det er flere ferskvann som grenser til sjø med elv, er det også gode muligheter for sjøørret og laks.

Nærmeste ferskvann ligger bare 500 m. unna.
Flere store ferskvann som du kan kombinere fiske med tur og kanopadling.
Fra nærmeste ferskvann og vestover mot havet er det flere nesten sammenhengende vann der en kan padle med kano til havet på vestsiden av Sotra.

Ikke langt fra Sotra Rorbusenter (1,5 km.) ligger Sotra største ferskvann “Kørelen”.
Bra mengder av ørret, røye og ål.
Ørret over 4 kg. er fanget her.
Her er det også gode sjanser for sjøørret og smålaks.

 

Gode fiskevann

Sund Kommune kan ellers by på flere gode fiskevann i kort kjøreavstand fra Sotra Rorbusenter.

Om vinteren er det også mange ferskvann som er ideell for isfiske etter røye.

Da det ikke pr. i dag er organisert fiskekort fra grunneiere, er det kun fiskeravgift til Staten som behøves.

Kan være bra med sjøørret i vann med elv til sjø. Laks er mer sjelden, men noen smålaks finner også veien til ferskvann.

Sotra Rorbusenter